Bảo hiểm nhà cửa

Các lưu ý trước khi lập hợp đồng bảo hiểm:

  • Căn hộ phải có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)
  • Nhà liền kề/nhà riêng/biệt thự (villa) phải có kết cấu xây dựng kiên cố/bán kiên cố

1. Báo giá

Chương trình bảo hiểm

Danh sách người tham gia bảo hiểm tai nạn

2. Địa chỉ ngôi nhà mua bảo hiểm

3. Thông tin chủ hợp đồng

Kiểm tra thông tin?

GỌI CHO
CHÚNG TÔI

(miễn cước, bấm phím 1)

TÓM TẮT BÁO GIÁ

  • Giá trị nhà 0 VND
  • Tài sản bên trong nhà 0 VND
  • Trách nhiệm cá nhân và gia đình 0 VND
  • Chi phí tân trang 0 VND
  • Bảo hiểm tai nạn con người
  • Số người
Bảo hiểm